Textil Recycling

Sortering

Vår huvudsakliga partner Daesa GmbH i Tyskland är en av de största organisationerna inom textilinsamling i Europa. I samarbete med alla våra partners i Tyskland, England, Polen och Sverige hanterar vi tusentals ton textilier varje månad.

 

Våra insamlade textilier transportera framför allt till en av Europas största sorteringsanläggning, VIVE Textil Recycling i Polen. Vid sorteringen väljs användbara textilier ut för återanvändning och det som inte kan återanvändas fiber- och materialanalyseras och får ett nytt liv som nya produkter, t ex tvättlappar, dämpningsmaterial, skyddsöverdrag och andra textilier.


Vi stödjer Malmös hemlösa genom att skänka insamlade täcken, kuddar och filtar till Skånes Stadsmission.

 


Textil Recycling l För jobben & miljön

Vår verksamhet skapar arbetstillfällen, inte bara i det land insamlingsverksamheten finns, utan också i delar av Europa där sortering, hantering och bearbetning av det textila pågår.

 

I Sverige genererar vår verksamhet arbetstillfällen för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Vi samarbetar med Peu-Teamet, arbetsförmedlingen och försäkringskassan.

 

Som socialt företag är vår målsättning att återinvestera överskottet i fler arbetstillfällen, där vi företrädesvis anställer människor som är långtidsarbetslösa eller har någon form av arbetshinder.


Vi anpassar vår arbetsplats och arbetsuppgifter för att på bästa sätt kunna stödja och kompetensut-veckla vår personal.

 Textilrecycling är ett socialt företag som hanterar insamling av  kläder, textilier och skor för återanvändning.


Vårt arbete bidrar till en hållbar utveckling där vi alla bättre tillvaratar jordens resurser och minskar den negativa miljöpåverkan genom att sortera våra insamlade textilier så att de inte blir avfall.


Genom att placera ut kärl för textilinsamling på strategiska platser nära de boende, ser vi till att det blir lätt att lämna textilier för återbruk.

Våra värdeord:

-         Förtroende. Vi förstår våra kunders och samarbetspartners behov och miljöbeteende och skräddarsyr lösningar för att uppnå maximal återanvändning.


-         Engagemang. Vi befinner oss nära våra kunder och samarbetspartners genom lokal närvaro, bekväma placeringar och tät kontakt.


-         Resultat. Vi skapar mätbara mål genom att redovisa insamlingsstatistik. Vi återanvänder de insamlade textilier.


-         Integritet. Vi värnar om människors förmåga och rättighet att skapa sin försörjning genom eget arbete.

Jobben en försörjningsfråga


Inget förutom hälsan är så centralt i en människas liv som förmågan att kunna försörja sig själv.


Vår vision är att skapa förutsättningar och tillfällen för personer att uppnå självförsörjning. Därför är skapandet av arbetstillfällen en av de viktigaste kuggarna i vår verksamhet.

Genom att samla in det som du inte längre behöver skapas en lång kedja av arbetstillfällen, allt ifrån upphämtning, sortering, frakt, administration till så mycket mer.

 

Tillsammans med våra partners har vi bidragit till att skapa många arbetstillfälle.

Det är hjärtevärmande för oss att vår verksamhet betyder så mycket för så många människor. Att inte behöva ta emot bidrag för sitt uppehälle utan kunna försörja sig och sin familj är oerhört betydelsefullt.

 Ahmed och Anna på vår filial i Norrköping

Önskar du få ett kärl utplacerat?


Till fastighetsbolag, större Brf föreningar, butiker, företag m fl som önskar få ett kärl utplacerat.


Vi har fastighetsnära insamling i anslutning till bostäder i samarbete med BRF:er, kommunala och privata fastighetsbolag. Genom att möjliggöra för de boende att sortera hemmavid kan vi undvika att textilier går till förbränning.


Har du önskemål gällande utplacering av ett kärl, antingen på din mark eller har förslag om var det vore lämpligt att ha ett kärl stående?

 

Vi genomför en besiktning av platsen och utreder frågan om tillstånd. När detta är hanterat, placerar vi kostnadsfritt ett eller flera kärl som regelbundet töms och underhålls av vår personal. På kärlet finns det kontaktuppgifter till oss med både telefonnummer och e-post.


Kontakta oss för mer information på telefon:

040 – 67 07 999 eller på e-post: info@textilrecycling.se


Kärlens mått är: höjd: 202 cm, bredd: 120 cm, djup:

120 cm. Kärlet tar 1.44 kvm av markytan och är barn-, brand- och djursäkert.


Gör en bestående insats för miljön och jobben!

Information


I våra insamlingskärl kan du lämna hela och rena textilier. För att finna ett kärl nära dig, kontakta oss.


Vi tar emot nya och begagnade kläder, skor i par, väskor, gosedjur, täcken, huvud- och prynadskuddar, filtar, lakan, dukar, handdukar, tyger, badlakan, skärp, hattar, garn, dun, trasmattor, sängöverkast, gardiner, leksaker.

Vi tar inte emot blöta textilier, mattor med gummi på baksidan, smutsiga textilier, trasiga och udda skor, samt madrasser.


Vi har även dörr till dörr insamling av textilier och vid stora mängder hämtar vi hemma hos dig efter förbokning. Detta gäller enbart i Skåne och Norrköping.


För att boka hämtning ring eller mejl:

040 – 67 07 999 eller info@textilrecycling.se

Kontakta oss gärna om ni har frågor.